All

Nye strømninger inden for indretning af kontorlokaler

Der er sket et skift, hvad angår indretning af kontorlokaler inden for de senere år, oplyser det internationale site humanspaces.com. Hvor det før handlede om at indrette lokalerne, så de kunne rumme flest muligt ansatte, er fokus nu, ifølge humanspaces.com, på et smartere, mere tilpasset design, der skal appellere til de ansattes følelser.

Kontorlokaler med skræddersyede arbejdsområder

Tidligere var indstillingen den, at kontorlokaler skulle disponeres på en måde, så de kunne rumme flest mulige ansatte per kvadratmeter. Dermed kunne der spares på lokaleomkostningerne. Nye strømninger inden for kontorindretning bevæger sig dog i en markant anden retning. Her handler det om at skabe forskellige områder i kontorlokalerne, målrettet forskellige aktiviteter. Der kan for eksempel være tale om afgrænsede arealer til kreative opgaver, til opgaver der skal løses i teams. Ligesom der også kan være områder, der er ideelle til opgaver, der kræver koncentration eller medarbejdere, der har behov for ro for at kunne arbejde.

Følelser skal inddrages i design af kontorlokaler

Det har i årevis devisen været, at kontorlokaler skulle udtrykke neutralitet og udelukkende appellere til fornuft – for at skabe de bedste rammer for arbejdet. Ifølge humanspaces.com hævder eksperten, Beatriz Arantes, dog, at man i designet af kontorlokaler faktisk bør appellere til de ansattes følelser. Forskning har nemlig påvist, at kontorlokalers indretning påvirker de ansattes følelsesmæssige tilstand i meget høj grad. Og det er almen logik, at mennesker, der har det godt også performer bedre på deres arbejde. Ved at skabe kontorlokaler, der fordrer en positiv, afbalanceret følelsesmæssig tilstand, kan man dermed indirekte opnå større produktivitet hos medarbejderstaben. Det anbefales eksempelvis at skabe arealer, der stimulerer specifikke følelser – som for eksempel kreativitet eller fordybelse.

Kontorindretningens 3 gyldne regler

Beatriz Arantes tilføjer i en artikel til hjemmesiden, fastcompany.com, at indretning af kontorlokaler dybest set har tre grundlæggende formål:

  • At skabe en følelse af at høre til
  • At anerkende de ansattes værdi
  • At fremkalde engagement ved at appellere til mindfulness

Designet kan fremelske en følelse af at høre til ved at skabe indbydende indgangspartier og tilbyde generøst udstyrede kontorpladser, der både kan rumme individuelt arbejde og teamwork. Herudover bør der skabes områder, hvor medarbejderne kan socialisere.

Angående punkt nummer to er det vigtigt, at kontorlokalerne giver de ansatte mulighed for selv at vælge, om de vil arbejde i enerum eller sammen med andre – alt afhængig af, hvordan de arbejder bedst. Det er herudover en god idé at anvende teknologi, der giver de ansatte opdateret information, så de føler sig veloplyst og forbundet med såvel organisationen som resten af samfundet.

Sidst, men ikke mindst, anbefaler eksperten, at man skaber områder, hvor det også er muligt at mødes på tomandshånd samt at skabe omgivelser, hvor det er muligt for den enkelte at kontrollere den mængde stimuli vedkommende modtager fra omgivelserne. Dette er, ifølge eksperten, med til at skabe engagement. Det er herudover vigtigt, at kontorlokaler byder på arealer, der via deres materialer, belysning med mere virker beroligende og afbalancerende.

Læs mere her:
fastcompany.com
Find ledige Kontorlokaler til leje
Læs også: Få styr på den nye lejelov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *