All

Fremtidens kontor er medarbejdernes kontor

Når valget af erhvervslokaler skal træffes, er der mange forskellige brikker, som skal falde i hak. Virksomheden har forskellige behov, der skal opfyldes, og det samme har medarbejderne. Når de helt rigtige lokaler skal udpeges, er det dog vigtigt at have fremtiden for øje. En fremtid, der ifølge Gitte Andersen, managing partner i Signal Arkitekter, i høj grad skal indrettes på medarbejdernes præmisser. Det er nemlig de virksomheder, der skaber det bedste arbejdsmiljø, som får de bedste medarbejdere.

Trivsel, teknologi og samarbejde er nøgleord

I fremtidens kontorlokaler vil der i høj grad blive lagt vægt på medarbejdernes mentale helbred. Med udsigterne til flere år på arbejdsmarkedet samt krav til et stadigt stigende effektivitetsniveau er det utrolig vigtigt at værne om de ansatte. Et konkret tiltag kan blive at udbyde afstresningskurser såsom yoga samt tilbyde mere fleksible arbejdstider. Det vil helt sikkert komme familielivet til gode.

Den teknologiske udvikling medfører, at medarbejdernes handlinger på sigt kan analyseres, og derved kan man komme eventuelle arbejdsrelaterede vanskeligheder til livs. Det vil med al sandsynlighed forbedre arbejdsmiljøet og derved gavne både virksomhed såvel som ansatte.

Endnu en fremtidsudsigt vil for mange virksomheder blive at lægge større vægt på samarbejde. Ved individuel arbejde er medarbejderes viden isoleret, mens den gennem samarbejde spredes som ringe i vandet. Det medfører dygtigere arbejdskraft og øger derved virksomhedens chance for gode resultater. Trivsel, teknologi og samarbejde er essentielt for at skabe et godt fremtidigt arbejdsmiljø.

Forskellige medarbejdere med forskellige behov

I takt med de ovenstående tiltag er det også vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderne har forskellige behov alt efter hvilken plads i virksomheden, de udfylder. For afdelingslederen vil det være en fordel at få stillet moderne mødelokaler til rådighed, mens det for sekretæren vil være oplagt med et flerfunktionelt skrivebord, der indbyder til varierende arbejdspositioner. Vær opmærksom på de forskellige behov inden valg af lokale.

Det kan ligeledes gavne at tænke smarte løsninger ind i indretningen allerede fra start. Er der deltidsansatte, som arbejder skiftevis, og derfor kan deles om en kontorplads? Eller er der ansatte, som med fordel kan placeres side om side med mulighed for sparring? Bland eventuelt yngre samt ældre medarbejdere, så de kan udveksle viden på tværs af generationer.

En undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser ligeledes at hver anden dansker, som arbejder i større rum, er generet af støj. I jagten på et godt arbejdsmiljø er det derved væsentligt at tænke støjreducerende elementer ind i indretningen. Det kan være alt fra lydløse telefoner til brug af skillevægge. Hvis overvejelser som disse kombineres med overordnede bestemmelser for et godt arbejdsmiljø, er virksomheden klar til at gå fremtiden i møde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *